Chèvrefeuille vzw – Nederlands

Onthaalhuis voor moeders en/of toekomstige moeders vergezeld
van kinderen onder de zeven jaar.

Sociale en educatieve begeleiding.
Begeleiding in de re-integratie zowel qua huisvesting, werk als vorming.
Administratieve en budgettaire begeleiding.
Beheer van het dagelijkse leven met een bijzondere aandacht voor de  moeder-kind relatie.

Communautair huis en 4 satelliet flats.

Chèvrefeuille ontvangt moeders of toekomstige moeders van minimum 15 jaar  en vergezeld van kinderen onder de zeven jaar.  Deze grens mag eventueel overschreden worden om broers en zussen niet te scheiden.
Deze grens wordt toch zoveel mogelijk behouden om de specificiteit van het onthaal van zeer jonge kinderen en om het verschil van oudere kinderen en de jongste moeders te bewaren.

In het communautair huis, is de volwassen bevolking uitsluitend vrouwelijk.