Onthaalmodaliteiten

De toelatingscriteria zijn de volgende :

  1. Toekomstige moeder en/of moeder zijn met kinderen onder de zeven jaar.
  2. Niet afhankelijk  van drugs of alcohol zijn.
  3. Niet lijden  aan te belangrijke psychische problemen.
  4. Administratief in orde zijn om in België te verblijven.

De aanvragen kunnen tussen 8 en 22 uur worden ingediend.

Voor zover mogelijk zijn twee gesprekken voor de toelating wenselijk maar de opname kan ook in spoed gebeuren. In dat geval heeft het gesprek de dag nadien plaats.

De kamers worden op voorhand klaargemaakt en al het nodige wordt geleverd als het nodig is.

Een luisterend oor wordt onmiddelijk aan de moeder en haar kinderen aangeboden.

Elke onthaalde persoon verplicht zich het huisreglement te eerbiedigen alsook een geweldloos gedrag na te streven.