Post-onthaal

“Het post-onthaal is een algemene begeleiding van moeders die het onthaalhuis verlaten. Deze begeleiding heeft als doel het psycho-sociale werk verder te zetten en vooral de families te helpen in hun nieuwe leven.

De begeleiding steunt het activeren en de mobilisatie van alle capaciteiten van de moeders en van het hulpnetwerk. De begeleiding gebeurt op vrijwillige basis en is gratis. De post-onthale begeleiding is beperkt voor een duur van 3 maanden die 2 keer verlengbaar is.”

Het post-onthaal van Chèvrefeuille bestaat sinds 1994. Sind juli 2016, is deze dienst verplicht geworden in de huizen die van de COCOF afhangen.