Geschiedenis

In 1970 werd  Chèvrefeuille gesticht om aan een aantal situaties die Geneviève Seynave tegenkwam te beantwoorden: een dak geven aan jonge moeders en aan hun kinderen die moesten vluchten van huiselijk geweld en die zonder familiale steun waren en dus niet wisten waar naartoe te gaan. 

Op 31 oktober 1971, werd Chèvrefeuille als VZW opgericht.

De kamperfoelie (Chèvrefeuille) is een struik die dankzij een steun heel mooi groeit en heerlijk geurende bloemen heeft.

In 1974 wordt Chèvrefeuille aanvaard door Kind en Gezin en door de Franstalige Gemeenschap als onthaalhuis en kan dan op enkele subsidies rekenen die met de jaren zullen toenemen en die zullen toelaten sociaal en educatief personeel aan te werven. Kind en Gezin subsidiëerde het huis per overnachting. Chèvrefeuille was toen gehuisvest in een gebouw in de Kruisstraat,41 in Elsene. Dat gebouw was toen al in een heel slechte staat en bestaat nu niet meer.

In 1980 kan Chèvrefeuille, dankzij veel donaties, de twee aangrenzende huizen in de Lesbroussartstraat 104-106 (nog altijd in Elsene) aankopen.

In 1981, na enkele renovatiewerken, heeft de verhuis plaats. Het huis bevat 14 kamers en kan 14 moeders met hun kinderen onthalen. Chèvrefeuille huurde reeds « satelliet flats » om de meest kwetsbare moeders voor te bereiden op hun toekomstig leven. Zo is de totale ontvangstcapaciteit van 17 moeders met hun kinderen.

In 1987 gaat Geneviève Seynave met pensioen en neemt Agnès Crabbe de overnamen.

In 1990 beslist Chèvrefeuille om een post-onthaal te organiseren door het aanwerven van een persoon die de moeders die het Huis verlaten kan helpen in het organiseren van hun dagelijkse leven.

In 1998, wordt heel de sector van onthaalhuizen geregionaliseerd. Chèvrefeuille wordt erkend door de COCOF (Franse Gemeenschapscommissie) als onthaalhuis. Deze status wordt vastgelegd door een decreet in 1998 en de subsidiëring wordt totaal herzien. Na veel angst en jaren die budgettair heel zwaar waren met grote tekorten is de situatie nu sterk verbeterd. Nu dekken de subsidies de volledige kosten van het socio-educatief personeel. Chèvrefeuille wordt officieel erkend voor een totale capaciteit van 40 personen : 18 moeders en 22 kinderen : 14 kamers in het onthaalhuis en 4 satelliet flats.

In 2008 beginnen grote werken om de gezamenlijke ruimtes te vergroten en aan de normen te voldoen. Die werken moeten ook het communautair leven vergemakkelijken en het huis verfraaien.

In 2011 viert Chèvrefeuille zijn 40 jarig bestaan en het einde van de werken !

In 2014 komt dan de aankoop van « de 85 », een huis rechtover het onthaalhuis dat helemaal gerenoveerd moet worden om er de 4 satellietflats te herbergen.

En in 2016, op 8 oktober, is het de inhuldiging !

Het huis wordt nog steeds beheerd door een dynamische raad van bestuur, die steeds bezorgd is voor het goede beheer en het welzijn van de moeders en hun kinderen alsook de kwaliteit van het sociaal en opvoedkundig werk dat er geleverd wordt.

Sinds het begin van zijn geschiedenis steunt de Lion’s Club Brussel Europa Zoniënwoud het huis in zijn verschillende projecten ( het drukken van de wenskaarten, Sinterklaas, Moederdag, financiële hulp …) en concretiseert deze steun door het deelnemen van een van zijn leden  aan de raad van bestuur.

In 2020 gaat Agnès met pensioen en neemt Marie-Noëlle Steygers de overnamen.