Gevolgmodaliteiten

De opvolging van elke moeder wordt verzekerd door een sociale werkster en een opvoedster. Deze gaan regelmatige gesprekken voeren met de onthaalde vrouw en gaan met haar zien hoe haar situatie evolueert, haar relatie met haar kinderen, haar integratie in het huis, de staat van haar levensproject, de eventuele veranderingen die aangebracht moeten worden…

Als het nodig is, organiseren de verantwoordelijken de nodige gesprekken met de buitenwereld zoals het OCMW, advokaten, administratieve diensten, dokters, jeugdrechters, SDJR, centrum voor mentale hulp enz…

Ontmoetingen met de familie (echtgenoot of vriend, bloedverwanten, ouders…) kunnen georganiseerd worden naargelang de wensen van de onthaalde vrouw of naargelang de noden van de situatie. Ze kunnen worden georganiseerd binnen het onthaalhuis of in gespecialiseerde ruimtes.

Een huisvergadering wordt om de maand georganiseerd en de aanwezigheid van alle moeders is verplicht. Het doel is daar alle organisationele problemen en de overeenkomst problemen tussen de onthaalde moeders op te lossen.